Prevent by our Havertys Melbourne Showroom and produce the House of one's goals. Our retail store, Situated on W New Haven Ave, is The perfect location to find out your whole property home furniture requires. At Havertys, we have an understanding of your goal of getting a warm, inviting property - not just a household and we're devoted to serving t… Read More


Porträtt sagt; städning är stressande, det tar tidrymd – men det måste göras och tittar karl till ett ätt så är tid jämt någon bristvara som gör att även den bästa bruten planeringar riskerar att fallera samt där till exempel städning bruten ditt bo blir det som tillåts stryka på foten.Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen ef… Read More


Ifall ni skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ämna du genast gripa Bekantskap tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga förut detta på order av oss på Stena Fastigheter. Det är fullständig kostnadsfritt för dej som hyresgäst att få Handräckning bruten dem. Hbefinner sig hittar ni kontaktuppgifter till Anticimex.Vuxn… Read More


Om du skulle upptäcka skadedjur hemma inom din lägenhet ska ni genast gripa Förbindelse tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på uppdrag utav oss på Stena Fastigheter. Det är fullkomligt kostnadsfritt pro dig såsom hyresgäst att få Avlastning från dom. Här hittar ni kontaktuppgifter till Anticimex.Det går bra a… Read More


Det är viktigt att allting skall kännas tryggt förut dig och att personkemin stämmer. Varenda vår anställd bär legitimation och kan legitimera sig pro närstående och anhöriga. Uppdragets Grad samt längd bestämmer ni. Det enda minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timma/gång. Läs mer Ifall praktiska saker att finnas till köpare hos… Read More